YABO下载官网-游龙门奉先寺(龙门即伊阙一名阙口在河南府北四十里)

YABO下载官网-游龙门奉先寺(龙门即伊阙一名阙口在河南府北四十里)

本文摘要:朝代:唐朝 作者:杜甫 已从招提游,更加井宿招提境。朝代:唐朝 作者:杜甫 已从招提游,更加井宿招提境。阴壑生虚籁,月林骑侍郎清影。天阙象纬迫,云卧衣..

查看详细
YABO下载官网|送许子擢第归江宁拜亲,因寄王大昌龄

YABO下载官网|送许子擢第归江宁拜亲,因寄王大昌龄

本文摘要:朝代:唐朝 作者:岑参 建业触京口,金陵款沧溟。朝代:唐朝 作者:岑参 建业触京口,金陵款沧溟。君家临秦淮,倚对石头城。十年自勤学,一鼓游上京。青春登..

查看详细
登鹿门山怀古

登鹿门山怀古

本文摘要:朝代:唐朝 作者:孟浩然 清晓因兴来,乘流越江岘。朝代:唐朝 作者:孟浩然 清晓因兴来,乘流越江岘。沙禽将近方识,浦树遥什识。渐至鹿门山,山明翠微深。..

查看详细
觉公院施鸟石台

觉公院施鸟石台

本文摘要:朝代:唐朝 作者:李颀 石台改置梨饭,斋后施诸禽。朝代:唐朝 作者:李颀 石台改置梨饭,斋后施诸禽。童子亦知善,众生勇敢心。苔痕幽晓露,盘势出有香林。..

查看详细
寄姚合郎中|YABO下载官网

寄姚合郎中|YABO下载官网

本文摘要:朝代:唐朝 作者:周贺 转刺名山郡,频仍别省曹。朝代:唐朝 作者:周贺 转刺名山郡,频仍别省曹。分题得客较少,著价买书低。晚柳蝉和角,寒城烛照涛。鄱溪..

查看详细
YABO下载官网:古钗叹

YABO下载官网:古钗叹

本文摘要:朝代:唐朝 作者:张籍 古钗坠下井无颜色,百尺泥中今复得。朝代:唐朝 作者:张籍 古钗坠下井无颜色,百尺泥中今复得。凤凰宛转有古仪,意欲为首饰不称之为..

查看详细
秋夜小洞庭离宴诗|YABO下载官网

秋夜小洞庭离宴诗|YABO下载官网

本文摘要:朝代:唐朝 作者:苏源明 浮涨湖兮莽迢遥,川后礼兮扈予桡。朝代:唐朝 作者:苏源明 浮涨湖兮莽迢遥,川后礼兮扈予桡。横增沃兮蓬仙延,川后福兮易予舷。月..

查看详细
晨雨:YABO下载官网

晨雨:YABO下载官网

本文摘要:朝代:唐朝 作者:杜甫 小雨晨光内,初来叶上闻。朝代:唐朝 作者:杜甫 小雨晨光内,初来叶上闻。雾交才洒地,风逆旋随云。暂起柴荆色,重涂鸟兽群。麝香山..

查看详细
YABO下载官网:龙门应制

YABO下载官网:龙门应制

本文摘要:朝代:唐朝 作者:宋之问 宿雨霁氛埃,流云度城阙。朝代:唐朝 作者:宋之问 宿雨霁氛埃,流云度城阙。河堤柳新翠,苑树花先发。洛阳花柳此时美浓,山水楼台..

查看详细
早春忆苏州寄梦得

早春忆苏州寄梦得

本文摘要:朝代:唐朝 作者:白居易 吴苑四时风景好,就中偏爱是春天。朝代:唐朝 作者:白居易 吴苑四时风景好,就中偏爱是春天。霞光曙后殷于火,水色斋藤来帕似烟。..

查看详细
嵩山采菖蒲者【YABO下载官网】

嵩山采菖蒲者【YABO下载官网】

本文摘要:朝代:唐朝 作者:李白 神仙多古貌,双耳弯曲肩。朝代:唐朝 作者:李白 神仙多古貌,双耳弯曲肩。嵩岳星期一汉武,疑是九疑仙。我来采行菖蒲,服食可延年。..

查看详细
夏日晖上人房别李参军崇嗣【YABO下载官网】

夏日晖上人房别李参军崇嗣【YABO下载官网】

本文摘要:朝代:唐朝 作者:陈子昂 四十九变化,一十三杀生。朝代:唐朝 作者:陈子昂 四十九变化,一十三杀生。翕忽玄黄里,驱驰风雨情。所谓争妄作,宠辱坐相惊。至..

查看详细
山下宿_YABO下载官网

山下宿_YABO下载官网

本文摘要:朝代:唐朝 作者:白居易 精辟山下宿,凝向月中行。朝代:唐朝 作者:白居易 精辟山下宿,凝向月中行。何处水边碓,夜孱云母声。本文关键词:YABO下载官..

查看详细
郧上送韦司士归上都旧业(司士即郑公之孙顷客于郧上)【YABO下载官网】

郧上送韦司士归上都旧业(司士即郑公之孙顷客于郧上)【YABO下载官网】

本文摘要:朝代:唐朝 作者:刘长卿 前朝旧业想要遗尘,今日他乡独尔身。朝代:唐朝 作者:刘长卿 前朝旧业想要遗尘,今日他乡独尔身。郧地国除为过客,杜陵家在有何人..

查看详细
石桥琪树-YABO下载官网

石桥琪树-YABO下载官网

本文摘要:朝代:唐朝 作者:蔡隐丘 山上天将近,人间路日渐影。朝代:唐朝 作者:蔡隐丘 山上天将近,人间路日渐影。谁当云里闻,知欲舟仙桥。本文关键词:YABO下..

查看详细